หัวหน้างานส่วนเย็บ ฝ่ายผลิต (Production 1 Leader) โรงงานปากเกร็ด
  • Alternate Text ปากเกร็ด , นนทบุรี
  • Alternate Text งานประจำ
  • Alternate Text เงินเดือนตามตกลง
Posted : 11/10/2564 14:48:45
  Like

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

เงินเดือนและสวัสดิการ

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานอื่นๆ